Sök
Translate

Use Google to translate this website

Hem Bloggar Pedagogiska dilemman Läroplanen - ett barn av sin tid

DELA

Läroplanen - ett barn av sin tid

- Det är för trångt vid dörren. Vi måste ta stolarna från andra rummet.
Den femåriga pojken instruerar sina kompisar. Med självklart ledarskap visar han vägen och förklarar sina logiska slutsatser.

Bild

Vi bygger en bro från den stora, gröna mattan, genom hallen, förbi toaletterna och in i rörelserummet. Instruktionerna till barnen var enkla. Det ska vara en stadig bro som alla barn i gruppen ska kunna gå på. Ingen ska bli uppäten av hajarna. Leken gav mig värdefull information för hur vi ska gå vidare med vårt värdegrundsarbete under hösten. Den femåriga pojken brukar aldrig ta första initiativet i vanliga fall. Men nu gör han det.

”Om du inte vet vart du ska, spelar det ingen roll vilken väg du tar.”
Alice i Underlandet av Lewis Carroll

Det är oktober och fortfarande i början av ett läsår. Den där period där vi jobbar ihop barngruppen, observerar och dokumenterar deras intressen och nyfikenhet. Vi lägger grunden till en positiv gruppsammanhållning baserat på de grundläggande demokratiska värden som anges i läroplanen. För det är ingen självklarhet att allt bara flyter på. Vid otydliga strukturer och en vag målbild skapas en osäkerhet både hos barn och pedagoger. Då blir det slumpen som avgör vad som sker. Jag tycker om att jobba med en tydlig målbild och läroplanen för förskolan ger mig en sådan.

Ur ett gruppsykologiskt perspektiv har det en avgörande betydelse hur vi stödjer barnens kommunikation. Redan vid 15 barn i en grupp har varje barn 105 inbördes relationer att ta hänsyn till. (Gruppsykologi, Svedberg 2016) Vår utbildning ska enligt skollagen baseras på vetenskaplig grund. Där av en stark anledning att följa aktuell forskning. Genom läroplanen blir utbildningen i så hög grad som möjligt likvärdig för alla barn som deltar i den. Det grundläggande värdegrundsarbetet är därför otroligt viktigt.

När den nya läroplanen kom i år tyckte jag att det kändes som att den är ett barn av sin tid. Den speglar det samhälle vi lever i 2019. Media fylls just nu med artiklar från Greta Thunbergs segertåg genom USA. Hon har satt ord på de hon anser är vuxenvärldens svek, där ekonomiska intressen går före de ekologiska. Bland oss pedagoger tror jag att skrivningen i läroplanen om Hållbar utveckling är den nyhet som har gjort mest intryck på oss och som präglar mångas temaarbeten just nu. Förskolan är den första delen av det svenska utbildningssystemet. Det är här vi lägger grunden för ett livslångt lärande som i hög grad kommer att påverka det samhälle vi lever i längre fram. Kontinuerligt kommer gammal kunskap att ersättas av ny och barnens förmåga att vid tidig ålder kunna tänka utanför boxen kommer att vara avgörande för ett nödvändigt framtida entreprenörskap och en hållbar utveckling.

Så hur gick det med bron?
Leken började med att vi satt i en båt och rodde ut på havet. Vi sitter här och ror, i vår lilla båt… Vi sjunger tillsammans. Några barn vill inte hålla varandra i handen, det är ok. Jag bestämmer över min kropp. Det blåste upp till storm och båten kraschade mot klipporna. Vi tog oss upp på en klippa och med materialet från den trasiga båten byggde vi en bro över till fastlandet. Stolar släpades fram. Rockringar, bänkar, madrasser. Barnen bar och klättrade, utmanade sin balans och motorik, logik och riktning. Kommunicerade, samarbetade.
Vi erbjuder dem möjlighet till ett transdisciplinärt lärande med leken som grund.
Målen i läroplanen kanske inte kan mätas i siffror och statistik. Barnen ska inte bedömas. Men vi ser så tydligt att barnen inte Är. De Blir. De blir, lär och utvecklas just i de sammanhang vi erbjuder dem. Det är därför läroplanen är så viktig. Vi leder inte utbildningen mot mål utan genom dem.

- Jag blev inte uppäten!
- Inte jag heller, men hajen bet mig lite!
- Alla klarade sig, för vi byggde bron Tillsammans.

Pedagogiska dilemman Agneta Iburg agneta.iburg@skola.vaxjo.se Förskolan Saga PUBLICERAT: 2019-10-28

Detta är Pedagog Växjö

Pedagog Växjö är en sajt för oss och av oss som jobbar i någon av Växjö kommuns kommunala eller fristående verksamheter för barn och unga. Här delar vi med oss av vårt eget arbete, inspireras av varandra, hittar nyheter och växer i våra uppdrag. Innehållet byggs upp av oss alla tillsammans.

Här hittar du oss

Länk till Växjö kommuns hemsida