Sök
Translate

Use Google to translate this website

Hem Bloggar Omvärlden som lekplats Är leken viktigare än leksaken?

DELA

Är leken viktigare än leksaken?

Förskolan ska erbjuda att brett och varierat material som barnen kan utforska. Saker som inte är förutbestämda kan ju användas till så mycket mer. När vi erbjuder barnen många olika material såsom naturmaterial, återbruk eller okodade material, öppnar det upp för en ny sorts lek där fantasi och kreativitet får ta mer plats.

Bild

På vår förskola pågår det just nu diskussioner kring vilket material vi ska erbjuda barnen i utbildningen. Vi är överens kring att vi vill presentera ett varierat material som inte är färdigt att leka med, men vad ska vi kalla det och vad innefattar de olika begreppen? Andra frågor som uppstår hos mig är: Kan färdigt material såsom leksaksdjur bli ett öppet material om du placerar det exempelvis i byggen? Är duplo och lego färdigt material, trots att det krävs att du bygger ihop dessa till olika konstruktioner?

Jag ser att barnen på min avdelning använder duplot till mycket annat till exempel matlagning eller sortering. Jag använder ofta duplo som matematikmaterial för att just sortera eller lära barnen kring mönster eller antal.

Bild

Inom Reggio Emilia-inspirationen har återbruket tagit en stor plats och jag tror att de allra flesta skulle beskriva inspirationen som att man valt att arbeta med återbruksmaterial istället för de vanliga leksakerna som barnen har hemma. Att samla på allt möjligt som blir över i vardagen och att sedan erbjuda barnen dessa material i olika delar av utbildningen ger barnen möjlighet att uttrycka sig på olika sätt genom de föränderliga materialen.

Så kan en förskola titulera sig som Reggio-inspirerad utan att arbeta med återbruksmaterial istället för färdiga leksaker? Jag har inga direkta svar på frågorna men jag kommer att försöka ge klarhet i hur jag tänker. Reggio-inspirationen i sig handlar ju inte om att arbeta med återbruk utan att ha ett demokratiskt och hållbart arbetssätt.

Bild

Ofärdigt material är för mig ofta naturmaterial och återbruksmaterial, exempelvis kottar, pinnar, stenar, träpluttar, cd-skivor, kartonger och mjölklock. Dessa saker är inte alls tänkta att leka med från början så därför krävs det mycket av utövaren som i detta fall är barnen på förskolan. Här spelar ofta läraren eller pedagogerna en stor roll i att introducera materialet så att barnen blir inspirerade till att leka och konstruera med det. Ofta går tankarna kring vad jag kan lägga till i de olika miljöerna för att få fart på leken. Där kanske det är leksaksdjuren som kommer in och helt plötsligt leker och konstruerar barnen hagar och stall eller djurparker. Även en fråga eller uppmaning från pedagogen kan ge barnen inspiration till att konstruera, kanske kan jag be dem bygga sitt hus eller sin favoritattraktion från lekplatsen. Barnen blir sedan allt mer vana vid att arbeta med det ofärdiga materialet och kommer sedan kunna komma på egna lösningar och uppgifter.

Bild

Öppet material är ett betydligt bredare begrepp som jag och en kollega började använda när vi såg att vi inte alls bara arbetade med ofärdiga material på vår förskola. Men vi kände ändå inte att materialet var förutbestämt i vad det skulle användas till. Alla sorters byggklossar eller likande material är ju faktiskt färdigt, det ska byggas med, men vad kan det bli? Att magnetklossarna kan bli hus i en lek kring barnens erfarenheter av exempelvis lekland eller butiker. Det är alltså mer leken med materialet som bestämmer om det är öppet eller inte och inte materialet i sig.

Vi valde när vi öppnade vår förskola att ta en tur till Möbelcirkeln för att se om vi kunde hitta något material där som kunde komma i användning på vår avdelning. Vi ser det som ett sorts återbruk där vi tar tillvara de resurser som finns inom kommunen i stället för att köpa in och konsumera nytt. En av de material vi hittade var en tågbana, med tillhörande tåg. Flera av våra barn har uttryckt ett stort intresse för tåg och vi valde att ta med oss tågbanan. Vilka lekar uppstår med en tågbana, kan det bli andra lekar än just den som är tänkt? Vi tillförde tågbanan i den redan befintliga konstruktionsmiljön vi hade byggt upp och barnen lekte ju såklart tåg med tågbanan, men det vi även såg var att den kunde bli till banor som barnen byggde för balansgång. Det är endast fantasin som sätter gränser när inte vi vuxna gör det, men det krävs av oss att även vi tänker utanför boxen och tillåter materialen att leva ihop med barnen.

Bild

Det jag har insett när jag väl har fått brottas med tankarna kring vilket material vi ska erbjuda barnen är att det spelar kanske mindre roll vad vi kallar det så länge syftet med materialet finns och att det är genomtänkt. Det är vi pedagoger som ansvarar för att miljön vi erbjuder barnen ska vara utforskningsbar och föränderlig, och det är utifrån barnen vi formar den. Alla barn är värda att få en utmanande och utforskande miljö att arbeta med så att de får möjlighet att bli sitt bästa jag!

KATEGORIER

Omvärlden som lekplats Julia Wieslander julia.wieslander@vaxjo.se Trummens förskola PUBLICERAT: 2020-03-20

Detta är Pedagog Växjö

Pedagog Växjö är en sajt för oss och av oss som jobbar i någon av Växjö kommuns kommunala eller fristående verksamheter för barn och unga. Här delar vi med oss av vårt eget arbete, inspireras av varandra, hittar nyheter och växer i våra uppdrag. Innehållet byggs upp av oss alla tillsammans.

Här hittar du oss

Länk till Växjö kommuns hemsida