Sök
Translate

Use Google to translate this website

Hem Bloggar Omvärlden som lekplats Att riva ner naturen som kuliss

DELA

Att riva ner naturen som kuliss

Det sägs att år 2050 kommer det finnas mer plast än fisk i havet, hur kan vi leva med den vetskapen utan att göra allt vi kan för att förändra det?  Vi har en planet och den måste vi värna om. På vår avdelning arbetar vi utifrån att, om vi vill att barnen ska skapa en relation till naturen måste vi vistas i den och lära känna hela naturen på nära håll. För om barnen känner empati och kärlek för naturen är chansen större att de tar hand om den resten av sitt liv.

Bild

På min avdelning som heter Biologen arbetar vi med fåglar utifrån Hållbar Framtid som är förskolans övergripande projekt. Valet av fåglar speglar barnens intresse, och vi har arbetat med det i snart ett år.  Vi ser det som att vi använder fåglarna som ett verktyg för att skapa hållbara relationer mellan barnen och naturen. Syftet med vårt projekt är att riva ner naturen som kuliss, alltså att barnen ska få gå “bakom” ridån och uppmärksamma allt det som lever i och av naturen. Det är viktigt att förstå att naturen inte finns där för oss människor att ta för oss av utan att vi måste nära och ta hand om den för att den ger oss liv. När barnen skapar hållbara relationer till deras omvärld, tänker vi att det främjar deras framtida engagemang för miljön.

Bild

I arbetet med att skapa hållbara relationer mellan barnen och miljön ser vi även att det påverkar relationerna mellan dem. Vi vill att respekt ska genomsyra utbildningen, och att det speglar hur barnen behandlar varandra och miljön. Vi pratar ofta om att ta hand om samt respektera allt i vår närhet. Vi arbetar därför en del med återbruksmaterial och vi försöker vara sparsamma med papper och annat material. Att undervisa barnen i var papper kommer ifrån och vilka konsekvenser det kan få om vi inte minskar vår förbrukning ser vi som en naturlig del av utbildningen.

Bild

Att arbeta hundraspråkligt betyder att barnen får närma sig exempelvis fåglar på många olika sätt. Inom Reggio Emilia inspirationen beskrivs ofta barnet som att de har hundra språk men berövas nittionio. Därför ska vi uppmuntra barnen att använda många olika estetiska uttryckssätt som möjligt. För att barnet ska få så många upplevelser av en fågel som möjligt så får de utforska den med hela kroppen och sinnet. Det handlar alltså inte om att alla våra barn ska bli ornitologer utan att de ska få möjlighet att lära känna fåglarna var och en på sitt sätt. I dessa kreativa aktiviteter kan vi även få fatt i barnens tankar och teorier kring fåglar, så att vi kan dokumentera dessa och föra arbetet vidare.

Bild

Vi ser att arbetet med att riva ner naturen som kuliss har gett barnen insikter kring vår natur och miljö som gör att vi tror att de kommer värna om den. De visar redan stort engagemang kring att plocka skräp och att värna om det som finns ute i närmiljön. Genom att vistas mycket ute i skogen har vi kunnat visa och lära barnen de regler och förhållningssätt som finns eftersom det inte är självklart att alla barn får den möjligheten hemma. Vi ser det som att vi lägger grunden för hur barnen förstår och tar hand om sin miljö nu och framtiden.

KATEGORIER

Omvärlden som lekplats Julia Wieslander julia.wieslander@skola.vaxjo.se Trummens förskola PUBLICERAT: 2019-12-17

Detta är Pedagog Växjö

Pedagog Växjö är en sajt för oss och av oss som jobbar i någon av Växjö kommuns kommunala eller fristående verksamheter för barn och unga. Här delar vi med oss av vårt eget arbete, inspireras av varandra, hittar nyheter och växer i våra uppdrag. Innehållet byggs upp av oss alla tillsammans.

Här hittar du oss

Länk till Växjö kommuns hemsida