Sök
Translate

Use Google to translate this website

DELA

Decimaltal

Under ett antal lektioner har vi jobbat med decimaltal. För att eleverna ska förstå att decimaltal är en del av ett heltal utgick vi från ett papper. Ett papper fick stå för talet ett, en tiondel av pappret står för 0,1, två tiondelar av pappret står för 0,2 och så vidare. På det viset kunde eleverna se att decimaltal är del av ett heltal.

Bild

Nästa steg var hundradelar. Vi delade varje tiondel i tio lika stora delar och så fick vi de små pappersremsorna som står för hundradelar. På det viset var det lätt för eleverna att jämföra tiondelar och hundradelar och synliggöra talets värde.

Tredje steget var att presentera tusendelar. Vi upprepade samma procedur men denna gång delade vi varje hundradel i tio tusendelar. Det var lätt för eleverna att se hur små tusendelarna var i förhållande till hundradelar och tiondelar.

Vi har även använt måttband för att synliggöra decimaltal. En meter står för talet 1, en decimeter för 0,1, en centimeter för 0,01 och en millimeter för 0,001. Givetvis har vi tränat på positionssystemet och eleverna förstår hur decimaltalen placeras i positionssystemet.

Längdenheter och decimaltal

Kreativt, laborativt och kooperativt. Eleverna ritade en bild på sig själva och sedan var de i full fart att mäta längden på sig själva och längden på olika delar av kroppen och ange måttet i decimaltal. Någons nagel var 0,007m och någons ögonbryn var 0,05m.

Lektionen var lustfylld och eleverna var kreativa och hittade på nya utmaningar. Man kan kalla lektionen för formativ undervisning för att den information som jag fick av varje elev påverkade lektionen. Jag fick chansen att upptäcka kunskapsluckorna hos några elever och åtgärda missuppfattningar som hade uppstått hos dem. Det blev en lyckad individanpassad lektion.

Matte är kul! Azita Rouhi azita.rouhi@vaxjo.se Centrumskolan PUBLICERAT: 2020-11-23

Detta är Pedagog Växjö

Pedagog Växjö är en sajt för oss och av oss som jobbar i någon av Växjö kommuns kommunala eller fristående verksamheter för barn och unga. Här delar vi med oss av vårt eget arbete, inspireras av varandra, hittar nyheter och växer i våra uppdrag. Innehållet byggs upp av oss alla tillsammans.

Här hittar du oss

Länk till Växjö kommuns hemsida