Sök
Translate

Use Google to translate this website

Hem Bloggar Mål i fokus Elever behöver veta vad som är målet

DELA

Elever behöver veta vad som är målet

När jag för första gången skulle presentera den pedagogiska planeringen kring området ”Vatten och luft” i kemi för mina nya fyror satt de och tittade på mig med stora ögon. Skulle de verkligen få vara med och bestämma hur vi skulle arbeta på lektionerna?

Bild

Lovisa Oskarsson heter jag och arbetar som förstelärare på Braås skola. Jag har min bas på mellanstadiet och är mentor för en åk 6. Jag undervisar i ämnena svenska, matte, engelska, no och teknik. Som ni hör är mitt uppdrag ganska brett men att undervisa i flera olika ämnen är ju inget som är ovanligt för oss som arbetar med de lite yngre eleverna.

Under de år som jag har arbetat på Braås skola har jag tillsammans med kollegor fått tillägna mig nya kunskaper och kompetenser, fått inspireras och blivit utmanad att våga pröva och genomföra nya arbetssätt. Det är ju just detta som är en av de roligaste men också svåraste sakerna av att vara lärare, att man får möjlighet att pröva och ompröva olika metoder, att man kan ta inspiration och plocka delar från olika arbetssätt och göra till sitt eget, att man får reflektera och analysera tillsammans med kollegor för att sedan pröva och ompröva igen.

Något som jag har fokuserat mycket på att just pröva och ompröva, och som jag märkt gett resultat, har varit hur jag får mina elever engagerade och delaktiga i sin egen kunskapsutveckling. Hur viktigt det är att de är medvetna om vilka mål det är vi arbetar emot, syftet med det vi gör på lektionerna och hur vi ska arbeta för att nå målen. Men att det också är viktigt att de får känna att de äger sin egen kunskapsutveckling och att jag som lärare ger dem utrymme för att vara med och påverka undervisningen, hur de faktiskt själva vill arbeta för att nå de uppsatta målen.

I den här bloggen kommer du därför att få läsa mer om hur jag arbetar mot ökad måluppfyllelse tillsammans med mina elever i mitt klassrum. Hur man tillsammans med eleverna kan skapa pedagogiska planeringar, hur man kan göra dem delaktiga i planeringen av ett arbetsområde och hur man kan arbeta för att på ett tydligt sätt synliggöra vilka mål det är vi arbetar mot i de olika ämnena. Jag hoppas att jag med hjälp av den här bloggen inspirerar någon till att våga pröva och ompröva sitt eget arbetssätt i sitt eget klassrum för att få eleverna engagerade, motiverade och medvetna om vilka mål de faktiskt arbetar mot. Jag har därför valt att kalla den här bloggen ”Mål i fokus”.

Så hur gick det då för mina nya fyror att vara med i skapandet av den pedagogiska planeringen? Gav de förslag som var helt orimliga, att vi skulle spela fotboll och äta popcorn på lektionerna? Eller vågade de komma med förslag överhuvudtaget? Är du nyfiken på att läsa mer om hur jag fick det att fungera i min nya klass? Följ med här!

Mål i fokus Lovisa Oskarsson lovisa.oskarsson@vaxjo.se Förstelärare PUBLICERAT: 2022-09-13

Detta är Pedagog Växjö

Pedagog Växjö är en sajt för oss och av oss som jobbar i någon av Växjö kommuns kommunala eller fristående verksamheter för barn och elever. Här delar vi med oss av vårt eget arbete, inspireras av varandra, hittar nyheter och växer i våra uppdrag. Innehållet byggs upp av oss alla tillsammans.

Här hittar du oss

Länk till Växjö kommuns hemsida