Sök
Translate

Use Google to translate this website

Hem Bloggar Hulda och Otto - om slöjd Ju fler kockar desto bättre soppa

DELA

Ju fler kockar desto bättre soppa

För några veckor sedan träffades jag och några av de kollegor som arbetar med elever i 7-9 runtom i Växjö. Vi brukar träffas ett par gånger per termin och det sker på eget initiativ och med stöd och gillande av våra chefer. Den här gången var det lärarna på Teleborg Centrum skolas tur att hålla i värdskapet.

Teleborg2

De ämnesträffar som vi har kan se väldigt olika ut med till exempel diskussionsfrågor eller praktiska övningar. Den här gången visade en av lärarna hur man marmorerar, men även om vi denna gången jobbade praktiskt så blev det ändå tillfälle till att diskutera några frågor och dela med sig av vad vi gör. Våra träffar upplevs som meningsfulla och vi önskar många gånger att det inte bara var några få timmar en eftermiddag som vi kunde träffas, utan kanske en hel studiedag som vi kunde planerat för innan.

Teleborg1

Vad är det då som gör att de här träffarna känns så meningsfulla för oss? Många av oss som jobbar med slöjd, eller för all del hemkunskap eller bild, är väldigt få på respektive enhet. Jämfört med ämneslagen i till exempel svenska är vi ett pyttelitet arbetslag och man kanske har en, eller ett par kollegor. Det här gör att man många gånger känner sig lite i “underläge” och ensam med sina ämnesfrågor, som ju är av en speciell art. Hur bra man än trivs med sin närmaste kollega eller sitt arbetslag, så blir därför våra ämnesträffar en möjlighet att ingå i ett utökat ämneslag. Ett ämneslag där vi kan lära av varandra och utvecklas tillsammans genom att syssla med våra ämnesspecifika frågeställningar och innehåll. Det här tror vi är bra för oss som lärare, för undervisningens innehåll och elevernas måluppfyllelse. Genom att vi tillsammans inspireras, diskuterar, gör gemensamma planer och bedömer så kommer undervisningen också bli mer kreativ, genomtänkt och rättvis. Med bakgrund av att många av våra kollegor inte har formell behörighet eller utbildning blir det också viktigare att vi hittar tillfällen för att diskutera och nå samsyn men också fortbilda oss praktiskt och metodiskt.

Telborg4

Så får jag drömma och önska något… så önskar jag att utbildningsförvaltningen tänker till så att det finns samma konferensdagar på alla skolor - för att möjliggöra för flera skolor att kunna samverka och träffas. Att förvaltningen och respektive enhet i varje område uppmuntrar och stödjer nätverkande i stort och smått, genom att intressera sig för, möjliggöra träffar och underlätta genom att sätta in vikarie om det behövs.

Ett annat önskemål skulle kunna vara att vi får någon studiedag per läsår tillsammans, kanske kan några slöjdlärare planera innehållet innan... Ja man kanske till och med kan bjuda in närliggande kommuners slöjdlärare? Kanske ha någon föreläsare...och rentav några spännande workshops…

Utveckling närs av drömmar - eller hur?

Teleborg3
Hulda och Otto - om slöjd Kristina Jönsson Nuszkowski Kristina.Jonsson-Nuszkowski@vaxjo.se Teleborg Centrum PUBLICERAT: 2019-04-15

Detta är Pedagog Växjö

Pedagog Växjö är en sajt för oss och av oss som jobbar i någon av Växjö kommuns kommunala eller fristående verksamheter för barn och unga. Här delar vi med oss av vårt eget arbete, inspireras av varandra, hittar nyheter och växer i våra uppdrag. Innehållet byggs upp av oss alla tillsammans.

Här hittar du oss

Länk till Växjö kommuns hemsida