Sök
Translate

Use Google to translate this website

Hem Bloggar Flerstämmig kunskapsresa Kunskapsutveckling och socialisering hand i hand

DELA

Kunskapsutveckling och socialisering hand i hand

Jag heter Annelie Tivås och jobbar som klasslärare i en åk 1 och förstelärare i Kooperativt lärande på Centrumskolan. Kooperativt lärande (KL) är ett förhållningssätt och arbetssätt baserat på samarbete med tydlig struktur och ramverk som skapar undervisningsgemenskap med demokratiska normer och värden.

Bild

Det var just detta att eleverna bildar samhörighet samtidigt som de tillägnar sig kunskaper och utvecklar förmågor och värden som gjorde att jag blev nyfiken på Kooperativt lärande. Eftersom de allra flesta eleverna hos oss på Centrumskolan har ett annat modersmål än svenska är det viktigt att de får prata och uttrycka sig mycket. Som vi väl känner till stärks språk, identitet och kunskapsutveckling i en social gemenskap med andra. Med de tydliga teoretiska ramarna för hur lärande och sociala aktiviteter kan struktureras, enligt KL, får eleverna positiva upplevelser av samarbete. Syftet är att eleverna ska utvecklas mer genom aktiviteter där de samarbetar med varandra än om de hade gjort saker på egen hand. Kooperativt lärande kan också ses som ett sätt att arbeta med att öka inkludering i en verksamhet.

Jag påbörjade mitt arbete med Kooperativt lärande förra hösten i min dåvarande klass, som var en åk 3. Jag hade följt dem sedan åk 1 och jobbat mycket med att få en klassgemenskap. Jag ville ha ett klassrum där eleverna pratade vänligt till varandra, pratade om rätt saker, hjälpte varandra och självklart lärde sig mycket. Så blev det! Vi såg snabbt ett resultat av att lärmiljön förändrades och fler elever blev aktiva. Min klass fick bli pilotklass i KL på Centrumskolan. En bra lärmiljö är förutsättning för att eleverna ska kunna tillgodogöra sig undervisning och utvecklas positivt. Vi gjorde en fantastisk resa tillsammans där jag upplevde många förbättringar i vår klass. Exempel på dessa var att jag upplevde att eleverna var mer delaktiga i undervisningen, de tysta eleverna tog mer plats, eleverna blev mer motiverade och undervisningen blev mer varierad. Nu har jag påbörjat en ny KL-resa med mina nya 1:or. Spännande! I Mitt försteläraruppdrag ska jag följa upp och analysera utvecklingen inom arbetet med att implementera kooperativt lärande samt utmana och fördjupa lärares kunskaper och lyfta forskning och relevant litteratur inom området.

Varmt välkommen att följa min blogg som jag valt att kalla "Flerstämmig kunskapsresa"!

Flerstämmig kunskapsresa Annelie Tivås annelie.tivas@vaxjo.se Centrumskolan PUBLICERAT: 2020-10-26

Detta är Pedagog Växjö

Pedagog Växjö är en sajt för oss och av oss som jobbar i någon av Växjö kommuns kommunala eller fristående verksamheter för barn och unga. Här delar vi med oss av vårt eget arbete, inspireras av varandra, hittar nyheter och växer i våra uppdrag. Innehållet byggs upp av oss alla tillsammans.

Här hittar du oss

Länk till Växjö kommuns hemsida