Sök
Translate

Use Google to translate this website

Hem Bloggar Flerspråkighet i centrum Samverkan med hemmet i ämnet historia

DELA

Samverkan med hemmet i ämnet historia

Hur kan samverkan med hemmet, genom en transspråkande läxa underlätta svåra ämnesspecifika begrepp? Genom att utgå från en elevnära situation, till exempel genom att prata om att komma för sent.

Tabell med ord för orsak och konsekvens.

Det krävs flera steg innan du kommer till en orsak- och konsekvensmall på tavlan.

I årskurs 4 har vi arbetat med medeltiden, digerdöden. Vi har berört svåra begrepp såsom orsak och konsekvens. För att underlätta begreppen för eleverna har jag och min kollega Lena A Melkersson delat upp arbetet med begreppen i olika steg.

Första steget:
För att bryta ner begreppen så att eleverna kan både få förståelse för vad de innebär och även använda de i ett sammanhang utgick vi från en elevnära situation. Självklart pratade vi först i klassen om de här begreppen (orsak och konsekvens), tittade på film och läste olika läromedel.

Hur gjorde vi?
Såsom alla andra skolor så har vi elever som glömmer bort tiden när de är ute på rast och kommer sent till lektionerna. Vi skickade hem en läxa där eleverna fick diskutera med sina föräldrar det här dilemmat: att komma försent till lektionen.

Läxan löd så här:
Tre spalter: i mitten spalten har vi händelse (komma sent till lektionen), spalten till vänster (orsak) och till höger (konsekvens). Eleverna fick även i uppgift att översätta begreppen: orsak och konsekvens till ett valfritt språk men helst till förstaspråket.

Så här såg första läxan ut:

Läxpapper i tabellform

Begrepp på förstaspråket i första läxan.

Efter att eleverna haft läxan hemma och diskuterat den med sina föräldrar, fick de redovisa sina svar i helklass. Eleverna tillsammans med sina föräldrar har kommit fram till väldigt kloka tankar och idéer. Vårt syfte med läxan var att få eleverna att använda begreppen i ett vardagligt sammanhang, vilket vi kände att vi hade uppnått med hjälp av den här läxan.

Andra steget:
När vi har haft ett elevnära exempel blev det dags för vår lektion som vi egentligen hade börjat med: digerdöden. Vi kände att vi kunde prata om orsaken till digerdöden och konsekvensen av den utan att uppleva något problem från elevernas sida om vad innebörden av begreppen var. Efter att vi har pratat i klassen och läst om digerdöden kom nästa läxa.

Läxan var att eleverna skulle läsa en faktatext för sina föräldrar om digerdöden och sedan utifrån faktatexten skriva orsaken och konsekvensen av digerdöden. Svaren fick eleverna skriva i ett valfritt språk men helst önskade vi förstaspråket.

Andra läxan handlade om just digerdödens orsaker och konsekvenser. Pdf, 125.5 kB. När läxan kom tillbaka fick eleverna sitta i språkgrupper och diskutera vad de hade skrivit. Sedan fick grupperna redovisa i helklass. Efter den muntliga redovisningen skrev eleverna en enskild sammanfattning på svenska av digerdöden.

Sammanfattningen blev en bedömningsuppgift, där vi kunde se hur eleverna använt sig av de begreppen vi arbetat med. Vi kunde se elevernas utveckling i den skriftliga uppgiften och även se om arbetet med transspråkande har gett eleverna stöd till att befästa begreppen, förstå innebörden av dem och att få mer förståelse för ämnet vi pratade om, digerdöden.

Flerspråkighet i centrum Intisar Khalid Intisar.KhalidRaisan@vaxjo.se Centrumskolan PUBLICERAT: 2021-05-17

Detta är Pedagog Växjö

Pedagog Växjö är en sajt för oss och av oss som jobbar i någon av Växjö kommuns kommunala eller fristående verksamheter för barn och unga. Här delar vi med oss av vårt eget arbete, inspireras av varandra, hittar nyheter och växer i våra uppdrag. Innehållet byggs upp av oss alla tillsammans.

Här hittar du oss

Länk till Växjö kommuns hemsida