Sök
Translate

Use Google to translate this website

Hem Bloggar Flerspråkighet i centrum Transspråkande i genomgångar och redovisningar

DELA

Transspråkande i genomgångar och redovisningar

Hur kommer jag igång med transspråkande? Vad krävs för att arbeta med transspråkande? Du behöver först och främst en positiv inställning till elevernas olika språk.

Bild

Om du inte har använt transspråkande som ett förhållningssätt i din undervisning är det naturligt att undra hur du kommer igång och vad som krävs för att använda transspråkande i undervisningen. Att vara positiv till elevernas olika språk, erfarenheter och bakgrund och se dem som en resurs i undervisningen är det första. Det andra är att du som pedagog skapar en atmosfär där transspråkande uppmuntras i klassen. Det du vinner på när du uppmuntrar eleverna i att använda sina språk - vid behov - i undervisningen är att du lär dem studiestrategi, olika sätt att söka efter svar, vilket stärker deras kognitiva förmåga.

Även om det inte finns tillgång till en studiehandledare på elevernas förstaspråk, så har eleverna varandra. Det finns dessutom digitala hjälpmedel, där eleverna kan lyssna på sina förstaspråk och/eller översätta ord, text och fraser till och från förstaspråket. Det viktiga här är att eleverna lär sig att förstå. Du kan likaså på ett SO/NO-prov låta eleverna svara på förstaspråket och be en modersmålslärare eller en vuxen som arbetar på skolan med samma modersmål att läsa elevens text. Det är förståelsen/kunskapen eleven har som vi bedömer, inte språket.

När du ser elevernas språk som tillgång i undervisningen börjar du också se att det finns möjligheter på ett annat sätt. Jag vill även poängtera att detta lyfter inte bara elevens kunskap utan även elevens självkänsla.

Här är ett exempel på en lektion där transspråkande bakas in i genomgången och redovisningen i årskurs 6. (Vi utgår alltid från svenskan som är det gemensamma språket).

  1. När vi skriver en gemensam tankekarta på tavlan, som eleverna skriver av, tillåter jag eleverna leta efter ord på förstaspråket om de behöver det. De får söka efter ord antingen digitalt, det vill säga att slå upp ordet på Google Translate, eller fråga en kompis som har samma förstaspråk.
  2. Eleverna tar hem sin tankekarta, visar och berättar för sina föräldrar om innehållet (i den här lektionen arbetade vi med europeiska länder).
  3. Tillsammans med föräldrarna översätter eleverna några begrepp eller fakta, som de själva väljer från tankekartan till valfritt språk men helst till förstaspråket. De får gärna lägga till fler fakta på förstaspråket om de vill.
  4. Utifrån tankekartan skriver eleverna var sin text på svenska. (Detta gör vi i skolan).
  5. Eleverna redovisar sina texter i små grupper. (Vill man ha språkgrupper här, det vill säga en grupp med elever som har samma språk, då kan man be dem att jämföra sina tankekartor och de översatta begrepp eller fakta de har skrivit hemma. Det går också bra att eleverna sitter i blandade grupper och berättar om sina tankekartor på svenska).
  6. Gruppen skriver sedan en gemensam text på svenska.
  7. Den gemensamma texten redovisas både på svenska och olika modersmål för de som vill det.
Flerspråkighet i centrum Intisar Khalid Intisar.KhalidRaisan@vaxjo.se Centrumskolan PUBLICERAT: 2021-04-06

Detta är Pedagog Växjö

Pedagog Växjö är en sajt för oss och av oss som jobbar i någon av Växjö kommuns kommunala eller fristående verksamheter för barn och unga. Här delar vi med oss av vårt eget arbete, inspireras av varandra, hittar nyheter och växer i våra uppdrag. Innehållet byggs upp av oss alla tillsammans.

Här hittar du oss

Länk till Växjö kommuns hemsida