Sök
Translate

Use Google to translate this website

Hem Bloggar Flerspråkighet i centrum Flerspråkighet i centrum

DELA

Flerspråkighet i centrum

Jag heter Intisar Khalid och är förstelärare i transspråkande på Centrumskolan.

Bild

För ungefär åtta år sedan arbetade Centrumskolan tillsammans med Linnéuniversitetsforskare med ett forsknings- och kompetensutvecklingsprojekt om flerspråkighet i skolan. Gudrun Svensson, docent i svenska som andraspråk och universitetslektor på Linnéuniversitetet, var bland de forskare som höll i forskningsprojektet och som skrev boken ”Transspråkande i praktik och teori”, som resultat av projektet.

Min klass blev en pilotklass, och det var då jag påbörjade arbetet med att implementera förhållningssättet Transspråkande.

Jag såg stora möjligheter att utveckla mitt arbetssätt när jag använde elevernas flerspråkighet som en resurs i min undervisning. Elevernas motivation och deltagande ökade, de fick rikare ordförråd och förstod olika texter bättre, och detta ledde till ökad måluppfyllelse.

Vad är Transspråkande?

Transspråkande är ett förhållningssätt där vi pedagoger medvetet och strategiskt tillåter eleverna att använda sina erfarenheter och sina språk som ett verktyg i tankeverksamheten.

Den bygger på vetenskaplig grund och har utforskats av många forskare, bland de största är Jim Cummins och Ofelia García, och innebär att låta elevernas förstaspråk användas vid kunskapsinlärning i olika skolämnen. Att ta tillvara elevernas erfarenheter, som det står i läroplanen, och deras erfarenheter är också deras språk som de bär med sig.

Transspråkande står på två ben: kunskapsutvecklande och identitetsstärkande.

Man kan arbeta med transspråkande på olika sätt: Ämnesspecifika begrepp, genomgångar, redovisningar, läxor, intervjuer och även spontana aktiviteter som till exempel att sjunga en sång eller läsa en dikt på förstaspråket för klassen.

Här kommer du att få läsa om mitt arbete som förstelärare med transpråkande i fokus. Välkommen!

Flerspråkighet i centrum Intisar Khalid Intisar.KhalidRaisan@vaxjo.se Centrumskolan PUBLICERAT: 2020-11-10

Detta är Pedagog Växjö

Pedagog Växjö är en sajt för oss och av oss som jobbar i någon av Växjö kommuns kommunala eller fristående verksamheter för barn och unga. Här delar vi med oss av vårt eget arbete, inspireras av varandra, hittar nyheter och växer i våra uppdrag. Innehållet byggs upp av oss alla tillsammans.

Här hittar du oss

Länk till Växjö kommuns hemsida