Sök
Translate

Use Google to translate this website

Hem Bloggar Elevhälsan i mitt hjärta Öppna dörren för samtal om identitet

DELA

Öppna dörren för samtal om identitet

Vuxna är barnens viktigaste förebilder och därför vi behöver fundera på hur vi samtalar, öppnar upp och agerar. Vad tänker du kring allas rätt att uttrycka sin könsidentitet?

Bild

Det knackar på min dörr och in kliver ett barn in. Jag noterar i ögonen att det är viktigt och att jag behöver släppa det jag har framför mig. Detta för att möta den här stunden tillsammans med det här barnet. Jag noterar hur det pillas med sina fingrar, håret tvistas med den andra handen. Sen kommer orden: ”Jag vill bli kallad hen”. I den stunden sprids det en värme i min kropp. Oh, dörren till mitt rum var stängd, men hen kände att den var öppen. Ett barn som kom och ville berätta något för mig. Samtalen fortsätter kring känslor, tankar och självbild. Hen önskar stöttning från mig, att prata inför klassen. Lyfta ämnen kring könsidentitet och diskutera vidare kring det. Såklart vill jag göra detta. Vi tittar på det tillsammans, vad som känns av betydelse att vidröra. Vad hen önskar att jag lyfter och på vilket sätt det ska göras.

Nu sitter jag här och planerar hur jag ska ta mig an det här uppdraget, så barnet i fråga känner sig hörd och sedd. Detta barn valde mig och jag känner att det är oerhört viktigt att hen vet att jag finns där. Att inte lämna över ansvaret till någon annan, utan att det är en uppgift som jag fick tilldelad. Barnet valde mig och ville att jag skulle hjälpa till. Det är av betydelse att värna om det och ta hand om den inbjudan. En inbjudan att lyfta ett barns röst, öppna upp för samtal och bjuda in till ett sammanhang att diskutera frågor kring könsidentitet, sexualitet, självbild, tankar och känslor.

Att utforska sin identitet är en viktig del i livet. Där är vi vuxna som möter barn och ungdomar är enormt viktiga för att varje barn vi möter har rätt att vara precis som hen är. Även att vi vuxna möter barnet i detta med värme och acceptans, att vi gör ämnen pratbara så barnen vågar komma till oss för att berätta, ställa frågor och uttrycka känslor.

En fråga till dig som läser, vad tänker du kring att ALLA har rätt att uttrycka sin könsidentitet? Det är en fråga som jag snart kommer att ställa i klasser, men vi vuxna behöver ställa oss samma fråga. För hur vi känner påverkar hur vi pratar och omfamnar detta viktiga område. Det påverkar hur vi möter upp barnen i dessa frågor. Det börjar med oss, vi är våra barns allra viktigaste förebilder.

Ta väl hand om dig, ta väl hand om varandra.

Med Värme Sandra

Elevhälsan i mitt hjärta Sandra Österström sandra.osterstrom@vaxjo.se Skolsköterska Kalvsvik Vederslöv Tävelsås PUBLICERAT: 2022-11-17

Detta är Pedagog Växjö

Pedagog Växjö är en sajt för oss och av oss som jobbar i någon av Växjö kommuns kommunala eller fristående verksamheter för barn och elever. Här delar vi med oss av vårt eget arbete, inspireras av varandra, hittar nyheter och växer i våra uppdrag. Innehållet byggs upp av oss alla tillsammans.

Här hittar du oss

Länk till Växjö kommuns hemsida