Sök
Translate

Use Google to translate this website

Hem Bloggar Digitala verktyg Vikten av studieteknik, digital studieteknik

DELA

Vikten av studieteknik, digital studieteknik

Grunden för allt lärande är att ha någon form av studieteknik.

Vi har alla fått lära oss olika metoder som kan underlätta inlärningen. De flesta lärare har ett helt batteri med metoder som används i undervisningen, en del bättre och en del sämre. Men hur gör vi när vi använder digital teknik istället för papper och penna?

Bild

Grunden för de flesta metoder vi använder i lärprocessen är att de är utvecklade för en analog teknik som papper, pennor, böcker och fysiska samtal. Men, vi har inte utvecklat metoderna för det digitala lärandet speciellt mycket, trots att vi levt i en digital värld sedan flera årtionden. Vi har jobbat med att skriva i ordbehandlare, använda digitala läromedel, kommunicera via digitala kanaler osv. Vi har oftast översatt det analoga arbetssättet till digitalt, utan att ta hänsyn till det digitala verktygets särart.

Läsning
Vi har alla lärt oss att läsa på papper och böcker. Vi har lärt oss att det finns information om boken på omslaget. Vi har kanske lärt oss att titta i innehållsförteckningen och sammanfattningen först innan vi fortsätter med resten av boken. Vi förstår rubriker, ingresser, stycken och kapitel som hjälper till att skapa struktur i läsupplevelsen.

I en bok så har jag direkt känslan av hur långt jag har kommit i en text och hur mycket jag har kvar att läsa. Läsningen i en bok eller på ett papper är oftast mer fokuserat, utan att försvinna bort, annat än i sina egna drömmar.

Är vi aktiva läsare, så har vi även lärt oss att stryka under, göra små marginalanteckningar, märka upp boksidor med notislappar osv.

Inget av detta har vi lärt oss i den digitala världen. Sedan internet kom i mitten av 1990-talet så har vi tagit till oss av det digitala läsandet som det då presenterades. Bildskärmen presenterar texten i horisontalläge, istället för vertikalt som på papper.

Det är sällan uppdelat i kapitel, tydliga stycken och liknande, och det är svårt att få en uppfattning om hur mycket text jag kommer att läsa, utan att scrolla på skärmen.

Digitala texter är även ofta fulla av länkar där ord och meningar har blå streck under, som lockar till att ”klicka sig bort” från det jag läser. Och då är det inte mina egna drömmar som lockar bort mig, utan jag försvinner gärna iväg, ut i cyberspace långt bort från min text.

Distraktion
Ett annat problem vi ofta har med läsning på bildskärm, är att det finns så mycket störmoment. Dels på själva webbsidan, där det kan förekomma bilder, reklam, knappar och tips på annan läsning. Dels är det själva bildskärmens gränssnitt, där det inte är ovanligt att en stor del av bildskärmen upptas av menyknappar, aktivitetsfält, bokmärkesfält mm. För att inte tala om alla notifieringar som poppar upp om uppdateringar, nya mail o dyl.

Få av oss har fått lära sig att ”läsa på bildskärm” på ett mer fokuserat och strukturerat sätt som faktiskt stödjer min inlärning av innehållet.

Detsamma gäller även andra moment som hör hemma i studieteknikens värld, som att ta anteckningar, planera och strukturera sitt arbete och det viktigaste momentet, repetionen.

Jag kommer i ett antal artiklar här på Pedagog Växjö, ge lite tips kring hur man bättre kan studera med hjälp av digital teknik, och dra nytta av tekniken där den kan stödja lärandet på ett sätt som analog teknik är sämre på. Det blir även mängder med tips som elever med särskilda behov kan dra nytta av för att bättre klara sina studier.

Forskning
Tyvärr finns det inte så mycket forskning inom området digital studieteknik. De studier som finns är ofta begränsade, och är inte alltid relevanta. När man jämför användning av analog teknik med digital så blir det som att jämföra äpplen med päron, det är inte samma förutsättningar för deltagarna man studerar, eftersom man ofta har olika förkunskaper i att använda teknikerna. Som exempel så lyfts studier kring att anteckna för hand kontra anteckna på dator fram ibland. Har deltagarna i studierna fått lära sig att anteckna digitalt, på samma sätt som vi alla har fått lära oss att skriva med papper och penna?

Som jag nämt ovan så finns det grundläggande skillnader i teknikerna, och vi måste lära oss att hantera detta, eftersom vi lever i både en analog och digital värld idag. Jag brukar ibland säga att det inte är antingen eller, utan både ock! Både analogt och digitalt.

Lyssnar vi på forskare som jobbar med minnet och inlärning, så är de flesta av dessa forskare överens om att man måste ta bort distraktioner och skapa förutsättningar för ökat fokus. Det är ofta här som användning av digital teknik ställer till det eftersom det finns så mycket distraktionsmoment i den digitala världen. Men samma problem har vi även i den analoga världen med tissel och tassel i skolsalarna, glasväggar där fokus störs av att folk går förbi, skrapande stolar utan ljuddämpning osv.

Att ha fokus på fokus är det vi tagit fasta vid i våra tips kring digital studieteknik.


Hur gör jag då för att läsa bättre på bildskärm?

Här kommer några enkla tips, som gör att du kan arbeta och läsa mer fokuserat på din dator.

Det första du ska göra är att ta bort alla distraktioner, som stör läsningen.

Börja med att högerklicka på aktivitetsfältet längst ner på bildskärmen och underinställningarna välja att gömma aktivitetsfältet automatiskt. Det försvinner då, och när du för ner musmarkören, så dyker det upp. Du får lite större skärmyta för ditt arbete på skärmen, men framförallt störs du inte över de ikoner och andra små saker som pockar på uppmärksamhet. Har du Mac så gör du samma sak med dockan längst ner på skärmen.

När du öppnar upp ett program som t ex ett ordbehandlingsprogram eller webbläsare, så bör du maximera fönstret, så det täcker hela bildskärmen. Då störs du inte av alla mappar, ikoner och annat du har på skrivbordet.

I de flesta fall kan du även gömma de verktygsfält och knappar som syns överst i programmet vilket ger dig mer arbetsyta. På en Windows 10-dator och Chromebook trycker du F4 för visa aktuellt program i helskärmsläge. På en Mac så klickar du på den gröna knappen uppe till vänster. Helskärmsläget är även bra då du ska visa en webbsida för eleverna, så att webbsidan blir som en presentation.

Läsvy
Nästa steg är att använda en så kallad läsvy.

I webbläsarna Safari, Firefox och Microsoft Edge finns detta inbyggt från början, medan i Google Chrome har vi fått lägga till ett tilläggsprogram för läsvyn, Clear Read.

När du är inne på den webbsida du vill läsa så använder du läsvyn. Klicka på ikonen för läsvyn, så plockas alla bilder och annat störande bort. Du får enbart texten kvar, snyggt formaterad för läsning. Ungefär som ett digitalt papper.

Du slipper även se reklamen, som kan vara störande på många sidor.

För mer tips kring digital studieteknik, kan du ta del av den här filmen där jag visar och ger fler tips.

Digitala verktyg Per Klasson per.klasson@vaxjo.se Gymnasieskolorna PUBLICERAT: 2018-11-29

Detta är Pedagog Växjö

Pedagog Växjö är en sajt för oss och av oss som jobbar i någon av Växjö kommuns kommunala eller fristående verksamheter för barn och unga. Här delar vi med oss av vårt eget arbete, inspireras av varandra, hittar nyheter och växer i våra uppdrag. Innehållet byggs upp av oss alla tillsammans.

Här hittar du oss

Länk till Växjö kommuns hemsida