Sök
Translate

Use Google to translate this website

Hem Bloggar Det livslånga lärandet Vad är studie- och yrkesvägledning?

DELA

Vad är studie- och yrkesvägledning?

“Syftet med studie- och yrkesvägledning är att ge eleverna förutsättningar att hantera frågor som rör val av studier och yrken” - Skolverkets allmänna råd om studie- och yrkesvägledning (2013)

Hur kommer arbetsmarknaden se ut om 10, 20 och 30 år? Vilka yrken kommer försvinna och vilka nya tillkommer i framtiden? Hur kommer samhället utvecklas och vilka kompetenser kommer efterfrågas? Detta är frågor som elever funderar över när de gör sina studie- och yrkesval. Det gör också det komplicerat för eleverna att överblicka sina möjligheter. Studie- och yrkesvägledning är en viktig del i det livslånga lärandet och ett stöd i en individs karriärprocess. En process som pågår hela livet.

Eleverna behöver utveckla kunskaper om både sig själv, olika valalternativ (utbildningar och yrken) och bli medveten om relationen mellan sig själv och valalternativen. Eleverna behöver lära sig fatta beslut och att genomföra beslut. Alltså behöver eleverna utveckla en valkompetens.

Studie- och yrkesvägledning kan beskrivas i vid och snäv bemärkelse.

Vägledning i vid bemärkelse
Alla aktiviteter som bidrar till att ge elever kunskaper och färdigheter som stöd för att fatta framtida studie- och yrkesval. Det kan exempelvis vara praktik, undervisning som kan kopplas till arbetslivet, temaarbete, föreläsningar, studiebesök och övningar som stärker elevernas valkompetens.

Vägledning i snäv bemärkelse
Den personliga vägledning som studie- och yrkesvägledaren ger i form av vägledningssamtal. Då får eleven reflektera över sig själv i relation till olika framtidsvägar. Med stöd av studie- och yrkesvägledaren kan eleven söka upp information, väga olika alternativ mot varandra och få hjälp med att sätta upp mål. Det kan ske i ett enskilt samtal eller tillsammans i en grupp.


I min vardag som SYV på en högstadieskola är det många gånger gymnasievalet jag associeras med. Det är en strukturell brytpunkt som alla elever i grundskolan ställs inför. För att eleverna ska kunna göra ett väl underbyggt val till gymnasieskolan (och senare i livet) krävs det att alla vi som arbetar i skolan, genom alla skolåren, har jobbat för att utveckla elevernas valkompetens!


Länk till Skolverkets allmänna råd för arbete med studie- och yrkesvägledning Länk till annan webbplats.

Det livslånga lärandet Lina Greek lina.greek@vaxjo.se PUBLICERAT: 2019-03-28

Detta är Pedagog Växjö

Pedagog Växjö är en sajt för oss och av oss som jobbar i någon av Växjö kommuns kommunala eller fristående verksamheter för barn och unga. Här delar vi med oss av vårt eget arbete, inspireras av varandra, hittar nyheter och växer i våra uppdrag. Innehållet byggs upp av oss alla tillsammans.

Här hittar du oss

Länk till Växjö kommuns hemsida