Sök
Translate

Use Google to translate this website

Hem Bloggar Det lärande fritidshemmet Bokslukarna tränar språket

DELA

Bokslukarna tränar språket

Det som är extra kul med att arbeta på fritidshem är den många olika aktiviteter vi kan erbjuda eleverna. Vi kan utgå från elevernas egna önskemål och intressen och samtidigt jobba enligt läroplanen. Det här betyder ofta att dagarna ser olika ut. När vi skulle börja arbeta med språkmedvetenhet på fritidshemstiden på ett konkret sätt hade vi chansen att skapa ett samarbete mellan fritids och skolbiblioteket.

Bild

Biblioteket står öppet nästan hela dagen på vår skola och eleverna får gärna gå in och låna böcker eller ha en lugn stund, det här gäller även på fritids. Men i och med samarbetet fick vi tillgång till biblioteket cirka tre eftermiddagar i veckan och dessutom var tillfällena ledda av vår bibliotekarie. Vi kom fram till att varje årskurs skulle få chansen att besöka biblioteket en gång i veckan under en organiserad stund som varade i en timma. Vi att kallade det Bokslukarna.

Vi delade in eleverna i åldersgrupper så att vår bibliotekarie kunde anpassa svårighetsgraden utifrån elevgruppen. Eleverna fick arbeta med ord, läsförståelse och lära sig nya ord som eleverna eventuellt inte kände igen eller visste vad de betydde. En saga lästes varje gång och ritböcker delades ut för att kunna rita efter läsningen. En ordbank skapades med ord som eleverna fått lära sig. Efter varje bok som eleverna läst hängde vi upp en laminerad variant av framsidan uppe på fritids så att alla kunde se vad eleverna fått läsa. Trycket på att vara med var först högt. Eleverna ville väldigt gärna vara med och vi pedagoger skapade ett bokslukarkort. Efter varje tillfälle eleverna varit i biblioteket fick de en stjärna att sätta på sitt kort och efter avslutat kort, fem stjärnor. Den elev som ville fick börja på ett nytt kort. När eleverna var klara med sina fem stjärnor hände det att de fick en belöning. Det kunde vara att baka eller göra något annat som eleverna önskat.

Allt eftersom tiden gick började intresser för Bokslukarna se väldigt olika ut. Många elever valde att fortsätta kort efter kort medan andra kände att de var klara med Bokslukarna. Några tog en paus och återkom när de kände att de ville börja på ett nytt kort. Som tidigare när vi planerat bestämde vi tillsammans med bibliotekarien att det var dags att förändra Bokslukarna. Vi skapade en filmgrupp för de äldre eleverna som de kunde arbeta med under deras bokslukartillfälle. Lera blev väldigt populärt på fritids och vi bestämde oss för att arbeta med den även i biblioteket tillsammans med sagor och ord. Så just nu har vi även en lergrupp varje onsdag som elever i alla åldrar har möjlighet att vara aktiva i. Vi arbetar ständigt med att utveckla grupperna så att de blir aktuella för eleverna och vi tycker att det är en fantastisk möjlighet att arbeta med språkmedvetenhet på ett sådant konkret sätt. Nu till hösten pratar vi om hur vi kan arbeta mer med språket inne i fritidshemmet och även låta eleverna lära av varandra då vi har många olika språk att tillgå i vårt fritidshem.  

bok

Elevernas egna bokslukarkort

Det lärande fritidshemmet Maria Holmström Qvant Maria.HolmstromQvant@vaxjo.se Hovshagaskolans fritidshem PUBLICERAT: 2019-06-13

Detta är Pedagog Växjö

Pedagog Växjö är en sajt för oss och av oss som jobbar i någon av Växjö kommuns kommunala eller fristående verksamheter för barn och unga. Här delar vi med oss av vårt eget arbete, inspireras av varandra, hittar nyheter och växer i våra uppdrag. Innehållet byggs upp av oss alla tillsammans.

Här hittar du oss

Länk till Växjö kommuns hemsida