Sök
Translate

Use Google to translate this website

Hem Bloggar De 45 olika Att använda tecken som hjälp

DELA

Att använda tecken som hjälp

Jag upplever att vi människor är olika bra på att tolka saker när det gäller mänsklig kommunikation. En del hör på tonläget precis hur en annan person mår och andra kan utläsa en massa genom att bara kolla på kroppsspråket. Någon är expert på att läsa av stämningen i ett rum på två sekunder, medan någon annan kan ställa sig helt oförstående till detta.

Bild

Som lärare tycker jag att man har en liten fördel om man är sensitiv vad gäller tonläge, kroppsspråk och annat som snabbt gör att man kan läsa av stämningen bland sina elever. Jag känner att jag har ganska bra koll på detta och ibland tänker jag att det är en av mina superkrafter som lärare. Visst är det bra att känna sig säker på matte när man ska lära ut just det till elever, men är det något som oroar eleverna spelar det ingen roll hur bra jag pedagogiskt lägger upp en mattelektion för eleverna lär inte lyssna ändå.

Att vi som människor har olika förmågor är berikande och jag har tänkt att jag ska försöka att använda mig av min sensitiva förmåga för att stötta mina elever i klassrummet. Att snabbt kunna se om någon behöver lite stöd och sedan ge detta på ett diskret sätt.

Jag har därför under åren utvecklat mitt kroppsspråk och min röst att bli verktyg som jag kan använda mig av för att hjälpa elever att förstå och följa de instruktioner jag ger. På så sätt får de instruktionen ofta både muntligt och visuellt. En sak som jag gör är att jag använder mycket tecken när jag pratar. Eftersom jag är ganska yvig i mitt kroppsspråk i klassrummet så kommer detta naturligt för mig och jag har inte alltid koll på alla tecken jag gör. Jag blev medveten om detta på ett lite roligt sätt för några år sedan. Jag hade då en observatör i klassrummet som skulle observera en elev och hon berättade för mig efteråt att hon tyckte att det var mycket bra att jag använde mig av tecken för att förtydliga det jag sa till eleverna. Jag fattade först inte vad hon menade, men när hon gav lite exempel på vad jag gjorde så insåg jag att jag hade tecken till väldigt mycket. Efter detta tillfälle blev jag mer medveten om vad jag gör och jag använder nu tecken mer genomtänkt. Detta har lett till att mina elever ganska ofta gör det jag vill, redan innan jag har sagt något bara för att jag börjar med tecknet. Jag vet att många andra lärare också gör på detta sätt och jag tänker att detta blogginlägg kanske kan få fler att faktiskt bli medvetna om det de gör och när de gör det kan de slipa på metoden för att få ännu större effekt.

Det jag håller på med ska inte blandas ihop med teckenspråk. Mina tecken är skapade utan eftertanke av mig själv och kan endast läsas av mina elever. Att de sedan liknar tecken som både finns i teckenspråk eller tecken som många andra också använder är ju inte så konstigt. Här kommer några av de tecken som jag tycker fungerar klockrent att använda sig av i klassrummet.

Tystnad
Ett pekfinger framför munnen förstår så gott som alla människor i hela Sverige och jag tycker att det finns en styrka i detta tecken. Jag använder det ofta när jag vill att antingen en enskild elev ska vara tyst när någon annan pratar eller när jag vill att hela klassen ska vara tyst. Att få tyst på en livlig klass kan vara utmanande så ibland höjer jag även höger hand rakt upp. Av någon konstig anledning gör då mina elever likadant och tecknet sprider sig i klassen och ger tystnad. Jag har sett fler lärare som upplever samma sak och är förundrad över att det funkar så bra.

Läsa
När mina elever ska ta upp och läsa något tar jag samtidigt som jag säger ordet fram mina händer framför mig och vrider runt dem så att handflatan hamnar uppåt. Med tanke på att eleverna är vana vid detta så kan jag sedan korrigera dem från min kateder om jag ser att någon slutar läsa och i stället sitter och gör annat. När jag får ögonkontakt kan jag bara göra tecknet och då börjar eleven att läsa igen.

Ta upp saker från bänken
När jag vill att elever ska ta upp något från bänken så öppnar jag en låtsasbänk med min högra hand samtidigt som jag säger det. Även här kan jag sedan dirigera elever på håll om någon inte plockar fram sitt material direkt genom att få ögonkontakt eller säga dessa namn och bara visa tecknet.

Stänga datorn
Så gott som alla elever på mellanstadiet och uppåt har nu tillgång till en egen dator i skolan. Detta är enligt mig fantastiskt bra, men det kräver sin man eller kvinna att hjälpa dem att kunna hålla sig till rätt saker under lektionerna. Jag har som vana att eleverna alltid har sin dator i bänken om de inte ska använda den under lektionen. Ibland kan det ju dock hända att vi har kollat på något gemensamt och de har den då uppe på bänken. Jag kanske sedan vill att de ska stänga locket för att ha fokus framåt och då använder jag mig av ett tecken där jag sätter ihop tumme och pekfinger på respektive hand och drar dem nedåt mot mig. Detta tecken är sedan superbra att ta till om någon öppnar sin dator igen samtidigt som jag pratar. Jag brukar då bara säga elevens namn och diskret visa tecknet. På så sätt slipper jag tjata så mycket på eleven inför de andra och vi kan behålla en positiv stämning i klassrummet.

Sänka ljudvolymen eller lugna ner sig lite
Dessa båda saker har samma tecken. Jag håller ut antingen den ena eller båda händerna vågrätt rakt ut och sänker dem långsamt nedåt. Även här funkar det fint att säga namnet på eleven det gäller och sedan bara göra tecknet. Mindre tjat vilket jag tycker visar på mer respekt för elever som kan ha svårt för detta.

Sluta
Här har jag två olika tecken. Det ena är den gamla klassikern med pekfingret rakt upp och det andra är att dra handen med ovansidan uppåt och vinklad i 45 grader snabbt åt sidan utåt.

Vänta
Som lärare blir man lätt avbruten av otåliga elever som kommer och vill säga eller fråga något samtidigt som jag gör något annat. Jag brukar då helt enkelt sätta upp min hand som ett stopptecken framför dem utan att ge dem ögonkontakt. Det kan se lite otrevligt ut på håll, men när jag gör det betyder det att jag ser och hör dem men är upptagen just nu. Det leder till att de blir tysta och står kvar och väntar tills jag är klar med det jag håller på med. Sedan anlägger jag en glad min samtidigt som jag tar ner handen och frågar vad eleven vill.

Den stora styrkan med att använda tecken tycker jag är att jag kan korrigera elever och förklara vad jag förväntar mig av dem, utan att behöva väcka andras uppmärksamhet. Ett tecken är tyst och stör inte andra i klassen. Jag har också blivit medveten om att jag även använder mig av ljud av olika slag. Vill jag avbryta någon dumhet som jag märker kan jag knäppa hårt med fingrarna och direkt ser berörd elev upp på mig och slutar med det den gör. Detta har nog blivit ett betingat beteende eftersom jag antagligen har knäppt med fingrarna samtidigt som jag har korrigerat elever med rösten under den första tiden vi har haft tillsammans. Jag märker också att jag kan använda mig av en diskret harkling för att få någon elevs uppmärksamhet. Om jag har ett knäpptyst klassrum och någon elev har tappat fokus och jag ser att den är på väg att göra något dumt, kan jag harkla mig och visa med tecken vad jag vill att den ska göra. Av någon konstig anledningen är det oftast bara just den elev jag syftar på som tittar upp på mig vid harklingen och ingen annan. Den vet antagligen att den är på glid och reagerar då på mig.

Om detta med att vara sensitiv för olika sätt att kommunicera är en superkraft eller ej är ju upp till var och en att bedöma, men jag anser i alla fall att det hjälper mig väldigt mycket i min roll som ledare i mitt klassrum.

De 45 olika Therese Stern therese.stern@vaxjo.se Lammhults skola PUBLICERAT: 2022-11-11

Detta är Pedagog Växjö

Pedagog Växjö är en sajt för oss och av oss som jobbar i någon av Växjö kommuns kommunala eller fristående verksamheter för barn och elever. Här delar vi med oss av vårt eget arbete, inspireras av varandra, hittar nyheter och växer i våra uppdrag. Innehållet byggs upp av oss alla tillsammans.

Här hittar du oss

Länk till Växjö kommuns hemsida