Sök
Translate

Use Google to translate this website

Hem Bloggar De 45 olika Elevledda utvecklingssamtal

DELA

Elevledda utvecklingssamtal

Varje termin ska alla elever i Sveriges skolor få delta i ett utvecklingssamtal. På mellanstadiet på den skola där jag arbetar har vi under många år valt att låta utvecklingssamtalet bli ett tillfälle där elever och vårdnadshavare inte bara får information om elevernas kunskapsmässiga och sociala förmågor, utan även blir ett tillfälle där eleverna själva får reflektera över sin inlärning och sina förmågor.

Ledarskapshjulet är ritat på en stort papper so mär fäst på en vägg

I början av min karriär som lärare upplevde jag att det var läraren som ägde den största delen av talutrymmet under utvecklingssamtalet. Var det inte läraren som pratade så var det vårdnadshavaren och diskussionen hamnade ibland över huvudet på eleven. Dessa samtal var ofta trevliga och vårdnadshavarna nöjda efteråt, men frågan är hur mycket de egentligen ledde till elevernas utveckling.

Under många år har vi slipat på det som vi nu kallar för elevledda utvecklingssamtal. I början satt vi lärare med under varje samtal som stöd, men tanken var att det var eleven som skulle leda samtalet. Med tiden kom vi fram till att det inte var så lätt för eleven att ta kommando över samtalet när vi var minst två vuxna som satt och lyssnade, så då började vi lärare att istället genomföra två samtal åt gången. Vi gick alltså mellan två elevers utvecklingssamtal, lyssnade och delgav våra tankar under vissa delar av samtalet. Den andra delen satt eleven själv med sin vårdnadshavare. Plötsligt började eleverna bli mer aktiva. Vi var dock ändå inte riktigt nöjda.

När vi hörde talas om skolor som istället för att boka in tider för elevernas samtal hade utvecklingssamtal i form av öppet hus, så kände vi att vi ville prova detta. Detta är ett upplägg som vi verkligen har kommit att trivas bra med. Vi bestämmer några tillgängliga eftermiddagar för utvecklingssamtal och skickar ut dessa dagar i god tid till alla vårdnadshavare. Eleverna får sedan komma till skolan och genomföra sitt samtal med sina vårdnadshavare på valfri tid under någon av dessa eftermiddagar. Vi ser till att det finns gott om utrymme att placera sig om man vill sitta mer avskilt och att det alltid finns möjlighet att även få en kort pratstund i enskilt rum med någon av oss lärare om man skulle önska det.

För att detta upplägg ska fungera kräver det att vi planerar samtalen väldigt noga tillsammans med eleverna. Allt som de ska ta upp under sitt utvecklingssamtal finns dokumenterat och eleverna har utifrån denna dokumentation under lektionstid fått fundera över hur de kan utvecklas vidare. På detta sätt blir eleverna mycket mer engagerade i sin egen utveckling, än när det var vi lärare som höll i samtalen. Under samtalen följer eleverna en mall och vi lärare går runt och lyssnar och samtalar med elever och vårdnadshavare. Avslutningsvis går eleverna igenom sina nya mål och elev och vårdnadshavare utvärderar samtalet tillsammans.

Den stora fördelen med detta upplägg är att vi är många undervisande lärare som är med under dessa eftermiddagar. Det betyder att om någon elev eller vårdnadshavare till exempel vill diskutera något inom ämnet engelska, så finns oftast engelskaläraren där och kan rycka in. Det blir ju då mycket lättare att få till en bra diskussion, än om jag som undervisar i matte och no-ämnena ska svara på dessa frågor.

För att ytterligare öka elevernas självreflektion använder vi ibland en metod som vi kallar för hjulet när eleverna planerar inför sitt samtal. Hjulet delar vi in i delar och skriver in ett antal olika saker som eleverna ska göra en självreflektion kring. Det kan till exempel handla om sociala saker som studiero, förmåga att ta ansvar och empati eller olika kunskapsförmågor i ett ämne. Eleverna får först rita in ett nuläge i hjulet. Därefter får de rita in ett önskat läge. Slutligen får de skriva en reflektion kring hur de ska nå till sitt önskade läge utifrån nuläget om de skiljer sig åt. I reflektionen ska det finnas med vad de själva kan göra för att nå dit och vad de behöver hjälp med. Utifrån detta hjul kan vi sedan skriva nya mål till elevens IUP och få ett bra underlag för diskussion på samtalet.

Utvecklingssamtal är en sak som tar mycket tid för oss lärare och därmed är det viktigt att det blir givande samtal både för elever och vårdnadshavare, samtidigt som vi använder vår arbetstid på ett effektivt sätt. I och med detta upplägg av utvecklingssamtal tycker vi att vi har hittat en bra modell som tar hänsyn till bägge dessa delar på ett bra sätt.

De 45 olika Therese Stern therese.stern@vaxjo.se Lammhults skola PUBLICERAT: 2021-06-08

Detta är Pedagog Växjö

Pedagog Växjö är en sajt för oss och av oss som jobbar i någon av Växjö kommuns kommunala eller fristående verksamheter för barn och unga. Här delar vi med oss av vårt eget arbete, inspireras av varandra, hittar nyheter och växer i våra uppdrag. Innehållet byggs upp av oss alla tillsammans.

Här hittar du oss

Länk till Växjö kommuns hemsida