Sök
Translate

Use Google to translate this website

Hem Bloggar De 45 olika Att skruva på skrivhjulet

DELA

Att skruva på skrivhjulet

Skrivhjulet är en analysmodell för skrivfunktioner som utvecklats av norska forskare, där det har identifierats sex olika grundläggande syften med skrivande som sedan kan realiseras genom olika skrivhandlingar. Idag tänkte jag berätta om hur jag arbetade med en uppgift i fysik där jag skruvade på skrivhjulet.

Elevtext sett från en datorskärm

Skrivhjulet, som finns beskrivet i en av modulerna på Skolverkets lärportal  Länk till annan webbplats.om läslyftet, visar på olika skrivhandlingar och skrivandes syfte. En skrivhandling hänger ofta ihop med ett visst syfte. Att skriva en argumenterande text har ju oftast syftet att man vill påverka någon med det man skriver och när man skriver en berättande text vill man oftast underhålla. Det går dock att skruva på skrivhjulet och låta en viss skrivhandling ha ett annat syfte än det vanliga och det var det jag gjorde i denna uppgift.

Skrivhjulet med fokus på funktionella aspekter av skrivande (översatt från norska) (se Berge &Thygesen 2014)

Skrivhjulet med fokus på funktionella aspekter av skrivande (översatt från norska) (se Berge &Thygesen 2014)

När vi i slutet av höstterminen i åk 6 läste om elektricitet i fysiken så valde jag att låta eleverna visa en del av sina kunskaper på ett lite annorlunda sätt. Under arbetets gång lade vi stor fokus på vad elektricitet är och hur det fungerar, men vi pratade också mycket om faror med elektricitet och hur man ska agera för att man inte ska råka ut för en elolycka. Avslutningsuppgiften blev sedan att eleverna skulle skriva en fake-news tidningsnotis om en elolycka. Den skulle alltså inte vara sann, men vara upplagd som en riktigt tidningsnotis. Förutom att jag med denna uppgift ville att de skulle få kunskap om hur en tidningsnotis är uppbyggd och hur man kan använda information för att skriva en sådan, ville jag också att de skulle få med korrekt fakta i sin notis. De fick alltså inte hitta på orimliga elolyckor utan upplägget skulle vara sannolikt och även övrigt innehåll i notisen skulle vara sannolikt. De kunde alltså inte hitta på att någon fick utslag och tappade håret när de fick el genom kroppen, utan här skulle faktan vara korrekt. Istället skulle de alltså till exempel skriva att personen som fick ström genom kroppen började krampa och fick hjärtstillestånd. Jag ville också att de i sin notis skulle visa att de visste hur man ska agera om någon i ens närhet råkar ut för en elolycka, vad elolyckor kan bero på och hur de kan förebyggas.

Vi började med att prata om hur tidningsnotiser är uppbyggda och vilka frågor de oftast svarar på. Vi tittade på olika exempeltexter och bröt ner dem för att se hur de var uppbyggda. Därefter fick eleverna tillsammans brainstorma kring olika elolyckor som skulle kunna hända. De fick sedan utifrån en stödmall med notisfrågorna hitta på en elolycka som de ville skriva om. Här fyllde de i kort information om följande:

  • Vad har hänt?
  • Var hände det?
  • När hände det?
  • Vem/Vilka var med?
  • Hur gick det till?
  • Varför hände det?
  • Hur slutade det?

Utifrån sin stödmall skrev de sedan sin tidningsnotis. Detta var inte en helt enkel uppgift för mina elever. De hade möjlighet att själva söka information kring vad som händer om någon får elektricitet genom kroppen, men jag hade också gjort en eget häfte med fakta kring detta som de kunde använda sig av. Trots att det var en svår uppgift där de skulle kombinera fantasi och fakta så verkade det vara en inspirerande uppgift. Eleverna gick igång på uppgiften och även de elever som vanligtvis tycker att det är kämpigt att producera faktatexter kom igång eftersom de här även kunde fantisera fram någon riktigt häftig elolycka.

I efterhand har jag dock önskat att jag hade lagt lite mer tid på uppgiften. Det blev lite kort om tid på slutet eftersom höstterminen helt enkelt tog slut. Jag gissar att eleverna hade nått ännu högre resultat om jag även hade modellerat en gemensam text tillsammans med dem innan de fick skriva själva. Summa summarum blev det ändå en kul och inspirerade uppgift som engagerade mina elever i årskurs sex.

De 45 olika Therese Stern therese.stern@vaxjo.se Lammhults skola PUBLICERAT: 2021-02-09

Detta är Pedagog Växjö

Pedagog Växjö är en sajt för oss och av oss som jobbar i någon av Växjö kommuns kommunala eller fristående verksamheter för barn och unga. Här delar vi med oss av vårt eget arbete, inspireras av varandra, hittar nyheter och växer i våra uppdrag. Innehållet byggs upp av oss alla tillsammans.

Här hittar du oss

Länk till Växjö kommuns hemsida