Sök
Translate

Use Google to translate this website

Hem Bloggar De 45 olika Stödstrukturer fantastiskt verktyg i undervisningen

DELA

Stödstrukturer fantastiskt verktyg i undervisningen

Elever som är självgående i sin inlärning, som vet hur de tar sig vidare när de fastnar på något och som slutför alla moment på ett korrekt sätt i en arbetsuppgift är eftertraktade elever i de flesta klassrum. De gör att vi lärare får mer tid att lägga på de elever som behöver extra hjälp i undervisningen. För att utveckla denna egenskap hos mina elever använder jag en hel del stödstrukturer i mina klassrum och i detta blogginlägg tänkte jag berätta om några av dem.

Textmall med frågor

Som mattelärare har man ofta fullt upp vid de tillfällen man låter eleverna arbeta med eget arbete i sin mattebok. Många elever sitter med handen uppe och vill ha hjälp. Man märker dock snabbt som lärare att det eleverna behöver hjälp med inte alltid handlar om matematik, utan snarare om att tolka uppgifter eller få stöd och bekräftelse i processen. Mina repliker när jag ska hjälpa någon elev under en mattelektion låter ofta så här:
Vad vet du… Vad ska du börja med… Vad gör du sen då…
Bara med hjälp av detta så löser de oftast uppgifterna själva. I och med att jag insåg detta så tänkte jag att det måste ju gå att hitta något annat sätt att lösa detta istället för att jag ska stå och säga detta vid deras bänkar. Vi mattelärare på skolan gjorde därför för ett tag sedan en gemensam stödmall som jag lägger ut på elevernas bänkar när de har eget arbete.

Det jag märker när jag lägger ut dessa på elevernas bänkar är att de tar sig en extra funderare, innan de räcker upp handen och frågar mig och i och med det också ofta löser problemen de har stött på.

En annan stödstruktur som jag ofta använder är korta checklistor som hjälper eleverna att kolla av att de fått med alla delar, när de till exempel ska göra en ritning på en teknisk konstruktion eller när de ska skriva en labbrapport. När eleverna härom veckan gjorde ritningar på sugrörsbroar så såg checklistan ut så här.

En erfarenhet som vi har tagit med oss när vi har använt checklistor som dessa, är att det är väldigt viktigt att skriva med två kolumner att kryssa i, en med ja och en med nej. Om vi har med dessa två kolumner så märker vi att eleverna använder checklistan mer effektivt. Finns det bara en kolumn händer det att vissa elever bara kryssar igenom checklistan. Finns det däremot kolumner där de måste ta ställning till ja eller nej, upplever vi att de reflekterar mer.

Slutligen tänker jag visa en stödmall som vi skapade i början av terminen för att ge våra elever en struktur i hur konfliktlösning ska gå till på vår skola. Under förra året kom det fram i utvärderingar att våra elever hade svårt att se hur vi arbetade med att lösa konflikter bland eleverna. De upplevde att inte alla lärare tog deras konflikter på allvar, så denna stödmall blev ett sätt att tydliggöra detta tillvägagångsätt både för oss personal och för eleverna. Vi har satt upp dessa stödmallar i kapprummen, så att eleverna ska bli påminda om att det är de som äger de första stegen vid konfliktlösning och att de genom detta kan undvika att bråken blir för stora. Det är härligt att se hur eleverna faktiskt växer med ansvaret.

 

Jag hade för ett tag sedan ett litet gäng elever som hade råkat i luven på varandra och relationen mellan dem hade blivit ganska frostig innan detta kom till min kännedom. Detta händer ju ibland och just denna gång var det härligt att se hur de genom att själva ta initiativ till att samtala löste detta själva. Glada kom de och berättade att jag inte behövde prata med dem för de hade redan rett ut det själva. Det är ju dit man vill komma. Elever som inte skyr konflikter och sopar in dem under mattan utan istället vågar lyfta upp sina olika tankar och hitta ett samförstånd genom att samtala.

Slutligen vill jag bara åter igen trycka på värdet i att använda stödstrukturer i sin undervisning. Sedan jag började med detta i större omfattning för ett par år sedan, har jag både kunnat se högre resultat hos mina elever samt tryggare elever som inte behöver tveka på vad som förväntas av dem.

De 45 olika Therese Stern therese.stern@vaxjo.se Lammhults skola PUBLICERAT: 2020-12-03

Detta är Pedagog Växjö

Pedagog Växjö är en sajt för oss och av oss som jobbar i någon av Växjö kommuns kommunala eller fristående verksamheter för barn och elever. Här delar vi med oss av vårt eget arbete, inspireras av varandra, hittar nyheter och växer i våra uppdrag. Innehållet byggs upp av oss alla tillsammans.

Här hittar du oss

Länk till Växjö kommuns hemsida