Sök
Translate

Use Google to translate this website

Hem Bloggar De 45 olika Läxa på lika villkor

DELA

Läxa på lika villkor

Många gånger har jag grubblat över läxors vara eller inte vara. Jag är starkt emot läxor för läxornas skull, utan om man väljer att ge sina elever en läxa måste de ha ett tydligt syfte och vara väl förberedd i skolan så att alla elever får förutsättningar att klara av den själv.

Bild

Min tvekan kring läxor handlar mycket om likvärdighet. Ofta upplever jag att läxor bara ökar klyftorna i skolan. De som redan har goda förutsättningar, får ännu bättre förutsättningar att lyckas när de genomför sina läxor, medan de som har det jobbigt ofta inte har möjlighet att få den stöttning hemma som de skulle behöva. Mitt mantra vad gäller läxor är därför att man aldrig kan förutsätta att eleverna har gjort sina läxor, utan utformningen av läxorna måste vara på ett sätt så att de elever som inte gör dem kan kompenseras för det i skolan.

I matematik har jag sällan läxor men i höst har jag faktiskt startat upp en matteläxa som rullar från vecka till vecka. Mitt huvudsyfte med denna läxa är att öka mina elevers förmåga till problemlösning, men jag tänker också att det kan vara fint att de får träna lite på ansvarstagande, när de ska se till att läxan är gjord till en viss dag. Dock inser jag ju att hur väl jag än förbereder mina elever inför denna läxa och hur mycket jag försöker att tala mig varm om nyttan med den, så kommer det troligtvis finnas elever som inte kommer att göra sin läxa. Man får som lärare aldrig glömma att elever har helt olika förutsättningar för att klara av att arbeta med skolarbete hemma. En del bor i en trerummare med föräldrar och fyra syskon och då är det inte så lätt att hitta lugn och ro att göra sin läxa, medan andra har föräldrar som gladligen sätter sig med dem vid köksbordet och stöttar med läxan varje vecka. Min uppgift som lärare blir att försöka kompensera för dessa skillnader och se till att alla får förutsättningar att utvecklas oavsett vad de har för förutsättningar hemma och oavsett om de har gjort sin läxa eller inte.

Hur gör jag då för att lyckas med detta vad gäller denna läxa? Förförståelse är väldigt viktigt. Under de senaste åren har jag arbetat mycket med problemlösning under lektionerna. Vi har arbetat igenom alla problemlösningsstrategier, modellerat och diskuterat kring olika lösningsmetoder. Nu kändes det som om eleverna var redo för att ta sig an lite svårare problemlösningsuppgifter på egen hand och denna gång valde jag att göra det i läxform. Eleverna får varje vecka fyra problemlösningsuppgifter. Tanken är inte att de måste lösa dem helt och fullt, utan de ska ta hem och förbereda sig för att kunna lösa dem. De ska läsa igenom uppgifterna, klura på dem och testa att lösa dem själva. När de sedan kommer tillbaka med sin läxa en vecka senare så delar jag in dem i grupper där de tillsammans ska lösa de fyra uppgifterna. De som då har kommit längre när de har försökt att lösa uppgifterna hemma, kan då stötta dem som inte har kommit lika långt. Jag kommer dock tydligt påpeka vikten av att de redan har startat processen i att lösa uppgifterna, för då kommer de att lära sig så mycket mer vid detta grupparbete, än om de inte ens har tittat på uppgifterna innan de samlas i sina grupper. Däremot kan ju även de som inte har gjort sin läxa ändå hänga med på lektionen och lösa uppgifterna. De kommer dock att lära sig lite mindre än om de hade förberett sig, eftersom deras tankeverksamhet inte har startats igång, men i vilket fall som helst får de med sig lite kunskap. Slutligen går vi sedan igenom alla uppgifter tillsammans i klassen och plockar fram de mest effektiva lösningarna. Läxan genomförs alltså i EPA-form. Först provar de själva hemma, därefter i en mindre grupp och slutligen tillsammans i hela klassen.

Jag har nu provat denna läxa ett antal veckor och jag är riktigt nöjd med resultatet. Precis som jag förutspådde gör inte alla mina elever läxan, men det sker en positiv pushning i grupperna att alla ska göra den. ”Men åh, har du glömt att göra läxan! Jag som ville diskutera med dig hur du har löst uppgifterna!” är uttalande som jag har hört under gruppgenomgången. Det blir som något slags positivt grupptryck att försöka göra sin läxa och det syns tydligt att för varje vecka som går har fler och fler elever förberett sin läxa. De inser att det både är roligare att sitta med i gruppdiskussionen om man har förberett sig och dessutom kan man få nöjet att kunna hjälpa en klasskamrat som har kört fast.

De 45 olika Therese Stern therese.stern@vaxjo.se Lammhults skola PUBLICERAT: 2020-10-13

Detta är Pedagog Växjö

Pedagog Växjö är en sajt för oss och av oss som jobbar i någon av Växjö kommuns kommunala eller fristående verksamheter för barn och unga. Här delar vi med oss av vårt eget arbete, inspireras av varandra, hittar nyheter och växer i våra uppdrag. Innehållet byggs upp av oss alla tillsammans.

Här hittar du oss

Länk till Växjö kommuns hemsida