Sök
Translate

Use Google to translate this website

Hem Bloggar De 45 olika Att ge effektiv feedback i grupp

DELA

Att ge effektiv feedback i grupp

Att ge feedback på elevernas arbeten är som alla vet väldigt viktigt för att eleverna ska utvecklas vidare i sina förmågor. När man har stora klasser är det dock väldigt tidskrävande om man ska ge enskild feedback till alla elever varje gång de gör eller har gjort klart ett arbete. Jag brukar därför ofta använda mig av metoder där jag istället kan ge feedback till hela gruppen samtidigt.

Bild

De flesta av de metoder jag använder kommer från boken ”Att följa lärande” av Dylan Wiliam. Han har blivit en stor inspirationskälla för mig och jag använder hans idéer väldigt mycket i min undervisning.

När mina elever senast gjorde en enskild labbrapport använde jag mig av en metod som jag brukar kalla för ”Tre färger”. Den fungerar så här:

När jag har läst igenom elevernas laborationsrapporter så kategoriserar jag dem i tre olika färger. Blå blir de som kanske behöver tänka på att använda fler ämnesspecifika ord. Gula blir de som behöver tänka på att skriva rätt sak under rätt rubrik i laborationsrapporten och de som till exempel behöver tänka på att utveckla sina texter ännu mer blir gröna. När jag sedan lämnar tillbaka elevernas rapporter har jag skrivit en av färgerna längst upp på deras rapport. Därefter går jag igenom labbrapporten med hela klassen. När jag gör det så använder jag mig av färgerna genom att till exempel säga ” Vad gäller detta behöver ni som har fått färgen gul fokusera lite extra” eller ”Nu kan alla som har fått färgen blå lyssna lite extra”. På detta sätt får alla elever höra all feedback, men de får också veta när feedbacken är extra viktigt för just dem.

I den bästa av världar skulle jag så klart helst ha velat ge varje elev enskild feedback, gärna muntlig sådan, men som alla vet är det inte möjligt rent tidsmässigt om man vill använda sig av feedback ofta. Denna metod blir då istället en man kan använda och enligt mig och mina elever så upplever de att den fungerar helt okej. I kommande inlägg planerar jag att delge fler metoder för feedback så håll ögonen öppna om du är intresserad av detta.

De 45 olika Therese Stern therese.stern@vaxjo.se Lammhults skola PUBLICERAT: 2020-03-05

Detta är Pedagog Växjö

Pedagog Växjö är en sajt för oss och av oss som jobbar i någon av Växjö kommuns kommunala eller fristående verksamheter för barn och unga. Här delar vi med oss av vårt eget arbete, inspireras av varandra, hittar nyheter och växer i våra uppdrag. Innehållet byggs upp av oss alla tillsammans.

Här hittar du oss

Länk till Växjö kommuns hemsida