Sök
Translate

Use Google to translate this website

Hem Bloggar De 45 olika Elevinflytande på riktigt – utopi eller verklighet?

DELA

Elevinflytande på riktigt
– utopi eller verklighet?

Enligt LGR11 ska läraren ”svara för att alla elever får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll samt se till att detta inflytande ökar med stigande ålder och mognad”.

Detta tycker jag inte är helt lätt. I mitt klassrum har det ibland blivit lite skendemokrati över det hela. När vi ska sätta igång med ett område brukar jag gå igenom hur jag har tänkt mig att vi ska arbeta och eleverna nickar glatt och säger att det blir jättefint. Om jag frågar dem om de vill ändra eller lägga till något så är det sällan de har några idéer. Trots detta är det inte så att alla mina elever alltid älskar den undervisning som jag delar med mig av. De visar ibland tydligt att de tycker att vissa saker är skapligt ointressanta och det har till och med hänt att elever har somnat vid sina bänkar när jag har undervisat. Som den kritiska lärare jag är, ser jag detta som ett tydligt kvitto på att jag inte riktigt har lyckats att skapa det engagemang och den nyfikenhet som jag önskar göra för alla mina elever.

Bild

Så varför har de då inte fler synpunkter på hur vi ska arbeta? En anledning är nog bekvämlighet. Jag kommer och presenterar ett färdigt koncept, så då behöver de inte anstränga sina hjärnor med att tänka själva. En annan tanke som jag har snuddat vid är att det nog finns elever som inte vill göra mig ledsen. De tror att jag tar illa vid mig om de har åsikter om min planering, så därför väljer de att inte uttrycka sina idéer.

För att råda bot på detta valde jag därför för ett tag sedan att vända på steken tillsammans med mina fjärdeklassare. Denna gång bestämde jag mig för att inte komma med ett färdigt förslag, utan istället visade jag bara upp målen för området och förklarade vad alla skulle lära sig och vilka förmågor de skulle utveckla under arbetets gång. De fick sedan sätta sig i grupper och själva fundera över hur de ville att vi skulle arbeta för att alla i klassen skulle nå fram till målen. Jag lade också med en fråga om bedömning. Hur ska jag som lärare få veta vad var och en av eleverna kan när vi har arbetat klart med området?

Jag märkte direkt att detta var en bättre lösning för elevinflytande. En del grupper hade dock svårt att komma igång, det kändes som om de trodde att det fanns ett rätt svar på frågorna jag ställt. Andra tog däremot tillfället i akt att påverka och jag fick bland annat förslag på att de ville ha muntliga prov, göra egna presentationer om någon teknisk pryl, göra egna filmer och hålla på mycket med experiment. Utifrån deras och mina tankar, vår läroplan och praktiska förutsättningar satte jag sedan ihop en planering som vi alla var nöjda med.

Att få känna delaktighet är viktigt, inte minst för de elever som kanske inte tycker att skolan är viktigast i världen. De kan så klart inte få bestämma allt, men om jag kan få med ett par elever extra på tåget genom att använda mig av olika former för elevinflytande så är det väl värt mödan och det extra arbetet som det innebär. Jag är ännu inte framme vid målet vad gäller mina elevers inflytande, men ett litet steg på vägen har jag i alla fall tagit.

De 45 olika Therese Stern therese.stern@vaxjo.se Lammhults skola PUBLICERAT: 2019-05-28

Detta är Pedagog Växjö

Pedagog Växjö är en sajt för oss och av oss som jobbar i någon av Växjö kommuns kommunala eller fristående verksamheter för barn och unga. Här delar vi med oss av vårt eget arbete, inspireras av varandra, hittar nyheter och växer i våra uppdrag. Innehållet byggs upp av oss alla tillsammans.

Här hittar du oss

Länk till Växjö kommuns hemsida