Sök
Translate

Use Google to translate this website

Hem Bloggar De 45 olika Tjuvkika vid problemlösning

DELA

Tjuvkika vid problemlösning

En utmaning som man har som lärare i en heterogen klass är att lägga sig på en nivå i sin undervisning som kan vara givande för alla elever. Jag tänker här berätta om en metod som jag ibland använder inom matematikundervisningen för att kunna arbeta med lite mer utmanande problemlösningsuppgifter.

Bild

Jag upplever att kooperativt lärande är mycket framgångsrikt. Att lära tillsammans och få möjlighet att muntligt stöta och blöta ett ämnesinnehåll tycker jag leder till mycket mer kunskap än att sitta enskilt och arbeta. Med tanke på detta vill jag att mina elever ska kunna arbeta på samma nivå i till exempel matematik och då gäller det att hitta metoder som utmanar de snabba och lättlärda samtidigt som de ska stötta de som behöver mer hjälp med att förstå.

Ett sätt att göra detta på är att använda en metod som jag brukar kalla för ”Tjuvkika”. Den går ut på att jag delar in mina elever i par. Jag lägger sedan upp en problemlösningsuppgift på tavlan. Vi läser den noga tillsammans och ser till att alla har förstått uppgiften. Eleverna får sedan ta fram sina mini-whiteboards och tillsammans två och två diskutera och försöka lösa uppgiften. Efter ett par minuter bryter jag. Tanken är här att de flesta par ska ha påbörjat sina lösningar men inte hunnit lösa klart uppgiften. Eleverna lämnar nu sina whiteboards på sina platser och får gå runt till övrigas whiteboards och tjuvkika på hur andra par har tänkt lösa uppgiften. De som redan är på gång att lösa uppgiften kan få bekräftelse på att de är på rätt väg, medan de som ännu inte har klurat ut det kan få hjälp med att komma igång. Efter en liten stund bryter jag igen och eleverna får återgå till sina egna whiteboards och fortsätta att försöka lösa uppgiften. Slutligen går vi igenom uppgiften och ser vilka olika lösningar som klassen kan komma på tillsammans.

Förutom att stötta i själva uppgiftslösandet så leder denna metod också till en annan viktig sak och det är förmågan till empati och hjälpsamhet. Eleverna i klassen får förståelse för att de är olika och målet blir inte bara att man själv ska lösa uppgiften, utan att alla i klassen ska lära sig matte och förhoppningsvis kunna lösa uppgiften. 

De 45 olika Therese Stern therese.stern@vaxjo.se Lammhults skola PUBLICERAT: 2019-05-14

Detta är Pedagog Växjö

Pedagog Växjö är en sajt för oss och av oss som jobbar i någon av Växjö kommuns kommunala eller fristående verksamheter för barn och unga. Här delar vi med oss av vårt eget arbete, inspireras av varandra, hittar nyheter och växer i våra uppdrag. Innehållet byggs upp av oss alla tillsammans.

Här hittar du oss

Länk till Växjö kommuns hemsida