Sök
Translate

Use Google to translate this website

Hem Bloggar De 45 olika Scaffolding-att bygga in stöttning i undervisningen

DELA

Scaffolding-att bygga in stöttning i undervisningen

Den engelska termen scaffolding, byggnadsställningar, används även i pedagogiska sammanhang. Med det menar man att man ska bygga upp en stöttning för att få alla elever i en klass att lyckas med de uppgifter vi ger dem. Alla elever i en klass kan arbeta med samma uppgifter, graden av stöttning som erbjuds bör dock varieras mellan eleverna för att alla ska lyckas.

Bild

Under höstterminen har jag arbetat med ”Höstens ekologi” tillsammans med mina fyror. Inom detta område var det många begrepp för eleverna att lära sig. Precis som i de flesta klasser runt om i Sveriges skolor idag, finns det elever i min klass som innan vi satte igång med området redan kunde alla begrepp, samtidigt som ett annat gäng inte hade en susning om något av innehållet. Hur ska man då göra ett upplägg som gör att alla elever kan bli lagom utmanade på just den nivå där de är? Det är här jag tar in begreppet scaffolding. Vilken stöttning behöver de elever som har liten förförståelse få och hur ser jag till att även de elever som redan besitter en massa kunskaper inte tappar intresset och motivationen för att undervisningen blir på en alldeles för låg nivå?

När vi arbetade med höstens ekologi delade vi upp arbetet i tydliga områden. Under varje område arbetade vi med aktuella begrepp på flera olika sätt. Vi både läste, skrev och upplevde genom bild, drama, film, laborationer, animeringar eller liknande. Genom att använda en variation av metoder i undervisningen upplever jag att alla elever, även de som än så länge har brister i svenska språket lättare kan lära sig saker. För dem är framför allt upplevelsebiten mycket viktigt. När de får gå från en upplevelse och ta med sig kunskaperna in i tal- och skriftspråket blir det så mycket lättare för dem. Vad gäller de elever som med lätthet når målen gav jag dem möjlighet att arbeta med skriftliga formuleringar på djupet. Att redan tidigt förstå att det finns olika effektiva sätt att beskriva något i skrift kan utmana de flesta elever på mellanstadiet.

Som en del av arbetet med höstens ekologi fick mina elever skriva en beskrivande text om svampar. Här fick eleverna välja på två olika sätt att skriva. Det ena var att skriva en relativt fri text om svampar. De som valde detta fick dels använda sig av information om svampar från tidigare lektioner och dels söka efter egen information. Det andra sättet var att skriva utifrån en stödmall. I detta dokument fanns redan textens struktur inbyggd med underrubriker och stödfrågor. När eleverna sedan var klar med sin text kunde de ta bort stödfrågorna och bara ha kvar rubrikerna och sin text. Tyvärr gav denna metod ändå inte riktigt det resultat jag hade önskat. De elever som valde att skriva utan stödmall klarade det finfint men jag insåg att det hade behövts ännu mer stöttning för de språksvagaste eleverna. Det visade sig när alla elever hade lämnat in sina texter att jag nästa gång behöver lägga mer tid på uppgifter av detta slag för att alla elever ska få möjlighet att visa sin fulla potential. Dessutom hade flera av dem behövt mer individuell stöttning än vad jag hade möjlighet att ge. Men fler tillfällen kommer. Det är en viktigt lärdom att dra som lärare. I undervisningen är det inte bara eleverna som lär sig, utan även jag inom min profession som lärare.

De 45 olika Therese Stern therese.stern@vaxjo.se Lammhults skola PUBLICERAT: 2019-02-11

Detta är Pedagog Växjö

Pedagog Växjö är en sajt för oss och av oss som jobbar i någon av Växjö kommuns kommunala eller fristående verksamheter för barn och unga. Här delar vi med oss av vårt eget arbete, inspireras av varandra, hittar nyheter och växer i våra uppdrag. Innehållet byggs upp av oss alla tillsammans.

Här hittar du oss

Länk till Växjö kommuns hemsida